ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

چهارشنبه 1 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 10:22 ب.ظ

دانش آموزان بر تردبیرستان نامداران شاهین شهر


نفرات نخبه کلاس هفتم دو 

1- آرمان نوری ....................................با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین 

2- مانی ناظمی .....................................با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین 

3- حسین هارونی ................................با نمره ( 19 ) صدها آفرین 

4- کاوه مظاهری ..................................با نمره ( 19 ) صدها آفرین 

5- سید مهدی غضنفری ..........................با نمره ( 18/5 ) آفرین 

6- آبتین آینه پور ...................................با نمره ( 18/5 ) آفرین 

7- محمد شاه رجبییان ..............................با نمره ( 18 ) 

8- یاشار طیبی .......................................با نمره ( 17/5 ) 

9- محمد حسین حاتمی ...........................با نمره ( 17/5 ) 

10- مهر شاد پاکباز .................................با نمره ( 17 ) 

11- بهشاد اکبری ..................................با نمره ( 16/5 )

12- عرفان میکلانی ...............................با نمره ( 16/5 ) 

13- محمد مهدی پروانه ..........................با نمره ( 16/5 )


با آرزوی توفیق این عزیزان  ............... ( عجمی )