ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

دانش آموزان کلاس هفتم ( 2 )

1- محمد نادری ...............................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین

2- علی دستجردی ............................................با نمره ( 19/75 ) صد ها آفرین

3- پویا شیر جزی ............................................با نمره ( 18/75 ) آفرین

4- کیارش شیرانی ..........................................با نمره ( 18/5 ) آفرین

5- امیر حسین رحمانی .....................................با نمره ( 18/5 ) آفرین

5- اشکان عباسی ..............................................با نمره ( 18/5 ) آفرین

6- امیر ارسلان خانی نژاد ...................................با نمره ( 18 )

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای اینم عزیزان ( عجمی )