ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

یکشنبه 5 دی‌ماه سال 1395 ساعت 10:49 ب.ظ

دانش آموزان برتر کلاس هشتم دو نامداران

دانش آموزان نخبه هشتم دو

1- ابوالفضل حاتمی ..............................................با نمره ( 20 ) بسیار عالی هزاران آفرین

2- علی عزیزی ..................................................با نمره ( 19/5 ) عالی صد ها آفرین

3- محمد رضا شیخی ...........................................با نمره ( 19/25 ) عالی صدها آفرین

4- سام هاشمی ..................................................با نمره ( 18/5 ) آفرین

5- علیرضا نصیری .............................................با نمره ( 18/25 ) آفرین

6- عرفان ریگی ................................................با نمره ( 18 ) آفرین

7- شایان کارگری ..............................................با نمره ( 17/5 )

8- امیررضا نجف وند .........................................بانمره ( 17/5 )

9- آروین حسن زاده ............................................با نمره ( 16/75 )

10 - پارسا علی محمدی ........................................با نمره ( 16/5 )

11- علی رضا امینیان .............................................با نمره ( 16 )

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای این عزیزان ( عجمی )