ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:25 ب.ظ

دانش آموزان برتر کلاس نهم دو دبیرستان نامداران

دانش آموزانی که نمره بالاتری گرفته اند .

1- پارسا ترابی ..............................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین

2-سپهر شریفی ..............................................با نمره ( 19/5 ) صد ها آفرین

3- دانیال الهی .............................................با نمره ( 19/5 ) صد ها آفرین

4- مهر یار پور محمد .....................................با نمره ( 19 ) صد ها آفرین

5- یا شار غریب زاده ......................................با نمره ( 19 ) صد ها آفرین

6- امیر حسین فرجی .....................................با نمره ( 18/5 ) آفرین

7- علی رضا یی ...........................................با نمره ( 18 )

8- امیر محمد کاظمی ....................................با نمره ( 18 )

9- علی ایوبی ................................................با نمره ( 17/5 )

10- پیام کبیری .........................................با نمره ( 17/5 )

11- علی معتمدی ........................................با نمره ( 17/5 )

12- امین رحیمی ........................................با نمره ( 17 )

13- آریا عبدی پور .....................................با نمره ( 17 )

14- سید علی خراسانی ...............................با نمره ( 17 )

15- مهدی کمالی ...............................................با نمره ( 17 )

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان ( عجمی )