ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

چهارشنبه 26 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 04:04 ب.ظ

دانش آموزان بر تر کلاس هفتم دو

کسانی که بیشترین نمره را در آبان ماه از درس ریاضی گرفته اند

1- محمد نادری ...............................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین بر تو

2- امیر حسین رحمانی ......................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین ( 3نمره کم به خاطر بر گشتن در امتحان )

3- علی دستجردی ...........................................با نمره ( 19/5 ) صد ها آفرین

4- محمد عرفان شریعتی...................................با نمره ( 19 ) صدها آفرین

5- سید مهدی حسینی ......................................با نمره ( 18/5 )

6- بابد ابراهیمی .............................................با نمره ( 18 )

7- آرین طلایی ................................................با نمره ( 17/5 )

8- پویا شیر جزی ............................................با نمره ( 17/5 )

9- اشکان عباس زاده ......................................با نمره ( 16/5 )

10 - امیر علی استوار .......................................با نمره ( 16/5 )

11- محمد آزادی ...........................................با نمره ( 16 )

12- امید حسینی .........................................با نمره ( 16 )  

با آروزی تندرستی و موفقیت برای این عزیزان ( عجمی )