ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

چهارشنبه 28 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 10:33 ب.ظ

دانش آموزان نخبه کلاس هشتم ( 2 ) مدرسه نامداران

دانش آموزان برتر کلاس هشتم دو

1- ابوالفضل حاتمی ........................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین

2- علیرضا نصیری ..........................................با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین

3- محمد رضا شیخی .......................................با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین

4- علی رضا امینیان ........................................با نمره ( 18/5 ) صدها آفرین

5- پیمان فروتن .............................................با نمره ( 17/5 ) آفرین

6- عرفان ریگی ..............................................با نمره ( 17/5 ) آفرین

7- امیر رضا نجف وند .....................................با نمره ( 17/5 ) آفرین

8- سام هاشمی ..............................................با نمره ( 17 )

9- علی طاهری ...............................................با نمره ( 16/5 )

10- آروین پور حسن .......................................با نمره ( 16 )

11- علی عزیزی ...............................................با نمره ( 16 )

12- محمد رضا خوش اخلاق ...............................با نمره ( 15/5 )

13- پارسا علی محمدی ......................................با نمره ( 15/5 )

14- محسن ممبینی ..........................................با نمره ( 15 )

15 - آرمین بهشتی .........................................با نمره ( 15 )

با آرزوی موفقیت و تندرستی این عزیزان ( عجمی )