ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

دوشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 11:00 ب.ظ

دانش آموزان برتر دبیرستان نامداران شاهین شهر

نخبه های کلاس  هشتم ( 2 ) 


1-مهریار پور محمد .........................................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین 

2-یا شار غریب زاده ........................................................با نمره ( 19/75 ) صد ها آفرین 

3- امین رحیمی ...........................................................با نمره ( 19/75 )  صد ها آفرین 

4- علی رضایی ..................................................................با نمره ( 19/5 ) آفرین 

5- پیام کبیری ....................................................................با نمره ( 19/5 ) آفرین 

6- علی ایوبی ...................................................................با نمره ( 19/25 ) آفرین 

7- آرش نیک فر ................................................................با نمره ( 19 ) 

8- امیر حسین فرجی ...........................................................با نمره (19 )  

9- پارسا ترابی نژاد .................................................................با نمره ( 19 ) 

10- سامان نصیری .................................................................با نمره ( 18/5 ) 

11 - متین رحیمی ..................................................................با نمره (  18 ) 

12 - سید کریم اعتصامی .........................................................با نمره ( 18 ) 

13 - سید علی خراسانی .........................................................با نمره ( 18 ) 

14 - دانیال الهی ........................................................................با نمره ( 17/5 ) 

15 - بهشاد اکبری .................................................................با نمره ( 17/5 ) 


                                                                          با آرزوی سلامتی برای این عزیزان ( عجمی )