ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

   نفرات نخبه کلاس هشتم   ( 3  )


  1- علیرضا بهنیا  ....................................... با نمره ( 19/25 ) بهترین دانش آموز هشتم سه

2- علی میر معنایی .....................................با نمره ( 18/75 ) آفرین 

3- سپهر شریفی ........................................با نمره ( 18/75 ) آفرین )

4- امیر محمد کاظمی ...................................با نمره ( 18 ) آفرین

5- امیر محمد بهزادی ..................................با نمره ( 17/75 )

6- آرمین صمیمی ......................................با نمره ( 17/75)

 7- حسین رمضانی ....................................با نمره (17/25 )

8- آرشام علیزاده .....................................با نمره ( 16/75)

9- علی سینا ترابی ...................................با نمره ( 16/25 )

10- آرمین کریمی ..................................با نمره ( 15/75 )

11- ارشیا زنگنه .....................................با نمره ( 15 )

12 - رادمان سلحشور ..............................با نمره ( 15 )

13- مهدی عباسی ...................................با نمره ( 15 )                                                     با آرزوی سلامتی برای این عزیزان  (  عجمی )


دانش آموزان نخبه کلاس هفتم  ( 3  )

1- امیر رضا نجف وند ..............................با نمره ( 19/25 ) بهترین دانش آموز کلاس

2- امیر رضا سعیدی ...............................با نمره ( 18/75 ) آفرین

3- بنیامین شیرازی ...............................با نمره ( 18/25 ) آفرین

4- سروش  شیروانی .............................با نمره ( 17 )

5- ارشیا احمدی ..................................با نمره ( 16/5 )

6- پیمان فروتن ...................................با نمره ( 16/25 )

7- علی نادری ......................................با نمره ( 16 )

8- دانیال ابراهیمی ..............................با نمره ( 15/75 )

9- پویا عزیزی ....................................با نمره ( 15/5 )                               با آرزی سلامتی برای شما عزیزان  (  عجمی )