ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

سه‌شنبه 16 دی‌ماه سال 1393 ساعت 09:17 ب.ظ

نمران نوبت اول دانش آموزان برتر کلاسهای هفتم (2) و (3) و(4)

دانش آموزان برتر هفتم   (2)

1-دانیال الهی..............................با نمره(20)

2-امین رحیمی............................با نمره(20)

3-متین رحیمی...........................با نمره(20)

4-علی رضایی............................با نمره(20)

5-امیر حسین فرجی...................با نمره(20)

6-آریا عبدی پور..........................با نمره(20)

7-علی ایوبی............................با نمره(19/5)

8-مهدی نادی...........................با نمره (19/5)

9-پوریا ربیعی............................با نمره(19/5)

10-آرین نمازی..........................با نمره(19/5)

11-بهشاد اکبری.......................با نمره(19/5)

12-محمد جواد شریف................با نمره(19/5)

13-پارسا ترابی نژاد..................با نمره(19)

14-آرش نیک فر.......................با نمره(19)

15-سامان نصیری....................با نمره (19)

16-محمد رضا نوغانی................با نمره(19)

17-پیام کبیری.........................با نمره(18/5)

18-سینا نصیری.......................با نمره(18)

19-محمد حسین کریمی...........با نمره(18)

دانش آموزان نخبه هفتم       (3)

1-مهدی عباسی............................با نمره (20)

2-علی میر معنایی.........................با نمره (20)

3-آرشام علیزاده............................با نمره(19/5)

4-علی معتمدی............................با نمره(19)

5-ارشیا زنگنه..............................با نمره(19)

6-علی آسیابان زاده.....................با نمره(19)

7-آرمین کریمی............................با نمره(19)

8-سپهر شریفی..........................با نمره(19)

9-متین شاه نظری.......................با نمره(18/5)

10-آرمین صمیمی.......................با نمره(18)

11-امیر محمد کاظمی.................با نمره(18)

12-امین فرمانبر..........................با نمره(18)

13-علی آسیم...........................با نمره(18)

14-کیان کریمی..........................با نمره(17)

15-یاسین هاشمی....................با نمره(17)

دانش آموزان نخبه کلاس هفتم     (4)

1-علی خراسانی......................با نمره(20)

2-حسین رمضانی.....................با نمره(20)

3-علی سینا ترابی....................با نمره(19)

4-امیر محمد بهزادی..................با نمره(19)

5-محمد مهدی یوسفی.............با نمره(19)

6-احسان تشکر.......................با نمره(19)

7-امین زلکی...........................با نمره(18)

8- دانیال امیری........................با نمره(18)

9-آرش دلفانی.........................با نمره(18)

10-سپهر صفری........................با نمره(18)

11-علیرضا بهنیا.......................با نمره(18)

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان(عجمی)

7