ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

سه‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1393 ساعت 11:00 ق.ظ

نفرات نخبه کلاس هفتم ( 2 ) دبیرستان نامداران شاهین شهر

به نام دوست که هر چه داریم از اوست

1-آرین محمودی ..................................... با نمره ( 20 ) هزاران آفرین

2-رضا میرزایی.........................................با نمره ( 20) هزارا آفرین

3- مبین یوسفیان ....................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین

4- علی پور جمالی ..................................با نمره ( 19 ) صد ها آفرین

5- مهران گرامی .....................................با نمره ( 19 ) صد ها آفرین

6- محمد حسین امینی ...........................با نمره ( 19 ) صدها آفرین

7- سپهر چالیش .....................................با نمره ( 18/5 ) صدها آفرین

8- محمد رضا نقییان .................................با نمره ( 18 ) آفرین

9- علی حیدری .......................................با نمره ( 18 )

10- آیدین غضنفری ...................................با نمره ( 18 )

11- علی جاموسی ..................................با نمره ( 17/5 )

12- محمد رضا رضایی ...............................با نمره ( 17 )

با آرزوی تندرستی وموفقیت برای شما عزیزان ( عجمی )