ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

دوشنبه 1 دی‌ماه سال 1393 ساعت 10:59 ب.ظ

نفرات برتر کلاس هفتم ( 2 ) دبیرستان نامداران شاهین شهر

دانش آموزان برتر کلاس هفتم ( 2 )

1-متین رحیمی ............................با نمره (20 ) بسیار عالی هزاران آفرین

2-امیر حسین فرجی ..................... با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین

3- امین رحیمی .............................با نمره 19/5 ) هزاران آفرین

4- دانیال الهی ...............................با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین

5- علی رضایی .............................با نمره ( 19 ) صد ها آفرین

6- آریا عبدی پور ............................ با نمره (19 ) صدها آفرین

7- پوریا ربیعی ................................با نمره ( 18 ) آفرین

8- محمد رضا نوغانی......................با نمره ( 18 ) آفرین

9- محمد جواد شریف .......................بانمره ( 17/5 ) آفرین

10- آرین نمازی ...............................با نمره ( 17/5 ) آفرین

11- مهدی نادی ..............................با نمره ( 17/5 ) آفرین

12- مجتبی نجفی منش ...................با نمره ( 17/5 ) آفرین

13- یاشایار غریب زاده .....................با نمره( 17) 

14- علی ایوبی ..............................با نمره ( 17 )

15- سامان نصیری .........................با نمره ( 17 )

16- بهشاد اکبری ..........................با نمره ( 16/5)

17- آرش نیک فر ............................با نمره ( 16 )

18- پیام کبیری .............................با نمره ( 16 )

19- سینا نصیری ..........................با نمره ( 16 )

20-

با آرزوی توفیق برای این عزیزان ( عجمی )