ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

یکشنبه 30 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 09:40 ب.ظ

نفرات برتر کلاس هشتم ( 3 ) امتحان آذر ماه

به نام دوست

نفرات نخبه کلاس هشتم ( 3)

1-آرش حاج بابایی .................................با نمره (20 ) ارشد کلاس هزاران آفرین

2-امیر مسعود فدایی ..............................با نمره ( 19/5) نفر دوم کلاس صدها آفرین

3- سید حسین حسینی .........................با نمره ( 17 ) نفر سوم آفرین

4- داوود لرکی .......................................با نمره ( 17 ) نفر چهارم

5- کورش عیدی وند ..............................با نمره ( 17 )

6- ایمان ایزد پناه ..................................با نمره (16)

7- مصطفی پرور ...................................با نمره 16 )

8- حمید رضا ریسی .............................بانمره (15/5 )

9- علی صفری ....................................با نمره ( 15 )

با توفیق روز افزون برای همه این عزیزان ( عجمی )