ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 09:03 ب.ظ

نمره اسفنده ماه کلاس هفتم ( 2 )

 به نام خدا -

دانش آموزان نخبه کلاس هفتم  ( 2) مدرسه غیر دولتی نامداران


   1- علی پور جمالی              با نمره ( 18/5 ) صد آفرین

   2- علی جاموسی               با نمره (  18/5 ) صد آفرین

   3 - آرین محمودی                با نمره ( 18/5 ) صد آفرین

   4- محمد رضا نقییان             با نمره ( 18/5 ) صد آفرین

   5- آصف طلایی                   با نمره  ( 18  ) آفرین

   6- رضا میرزایی                   با نمره ( 18 )  آفرین

   7- امیر محمد یزدانی           با نمره  ( 18 ) آفرین

   8- علی محمد رضایی         با نمره  ( 18 ) آفرین

   9- سپهر چالیش                با نمره  ( 17/5 )

   10- آیدین غضنفری            با نمره  ( 17/5 )

  11 - محمد رضا رضایی        با نمره (  17/5 )

  12 - مهران گرامی              با نمره ( 17/5 )

 

           با آرزوی توفیق برای این عزیزان  ( عجمی )