ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com


        به نام خالق زیبایی ها


      نمرات برتر کلاس هفتم دو

     ( رضا  میرزایی   20 )  ( محمد رضا نقییان  20 ) (آرین محمودی  20  با عرض معذرت از جا افتادگی شما)                    ( محمد رضا رضایی  19/5   ( علی پور جمالی  19/5 )

   ( مبین یوسفیان   19/5 )  ( محمد مهدی ایواز 19/5 ) (غلامحسین نادی  19/5 )( آیدین غضنفری  19/25  )                  ( آصف  طلایی 19/5 ) ( سپهر چالیش 19/25 ) ( مهران گرامی 19 ) ( علی جاموسی 19 )  (امیر حسین خردمند 19 )      ( امیر محمد یزدانی  18/5 ) ( حسین کریمیان  18/5 )

   ( علی جعفریان 18 ) ( آریان سواد جانی  18 ) (صدرا سیف الرعایی 18 ) ( محمد رضابهشتی  17/5 )

  ( علی موسوی  17 ) ( سینا مومن زاده  17 )


     با آرزوی توفیق برای تمام این عزیزان  (  عجمی )    نمرات برتر کلاس هفتم سه 

  ( علیرضا   رضا زاده   19/5 ) ( مبین شهبازی  18/5 ) ( علیرضا ابوالقاسمی    18/5 ) (محمد حسین حق شناس  18/5)

   (امیر ارسلان باقری  17/5  ) ( محمد جباری 17/5 ) ( سید حسین سجادی  17/5 ) ( پویان مختاری  17/5 )

  (کورش عیدی وند  17 )


            موفق و پیروزی شما خوبان     ( عجمی )