ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

دوشنبه 25 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 10:48 ب.ظ

نمره آذر ماه آخرین امتحان مستمر کلاس هفتم ( 2 )

      به نام خالق زیبایی


     نفرات برتر کلاس هفتم  (2) مدرسه نامداران


  1 - آرین محمودی         نفر اول

  2-  امیر حسین خردمندان   نفر اول

  3 - غلامحسین  نادی   نفر دو م

  4-  آصف  طلایی       نفر سوم

  5- سپهر چالیش     نفر سوم

  6- امیر محمد    یزدانی  نفر چهارم

  7-  محمد رضا نقییان      نفر چهارم

  8- مهران گرامی         نفر چهارم

  9- آیدین  غضنفری     نفر چهارم

10- علی جعفریان        نفر پنجم 

 11 - محمد رضا رضایی   نفر پنجم

 12 -علی محمد رضایی   نفر پنجم

  13 -حسین  کریمیان    نفر پنجم 

  14 - محمد مهدی ایواز    نفر ششم

 15 - محمد رضا بهشتی    نفر ششم

 16- علی پور جمالی      نفر هفتم 

 17 - آرمان سواد جانی     نفر هفتم

 18 - کسری   عزیزی       نفر هفتم
            با آرزوی پیروزی برای تمام این عزیزان  ( عجمی )